Sessiz Harfler  ㄱ = k,g ㄴ = n ㄷ = t,d ㄹ = r,l ㅁ = m ㅂ = p,b ㅅ = s ㅇ = ng ㅈ = c ㅊ = ç ㅋ = k ㅌ = t ㅍ = p ㅎ = h Sesli Harfler ㅏ = a ㅑ = ya ㅓ = eo  (dudağını u der gibi yapıp o diyeceksin ) ㅕ = yeo (dudağını yu der gibi yapıp yo diyeceksin ) ㅗ = o ㅛ = yo ㅜ = u ㅠ = yu ㅡ = ı ㅣ = i Çift Sessizler ㄲ = kk,gg ㄸ = tt,dd ㅃ = pp, bb ㅆ = ss ㅉ = cc Yarı Sesliler ㅐ = ae ㅒ = yae ㅔ = e ㅖ = ye ㅘ = wa ㅙ = wae ㅚ = oe, we (ö) ㅝ = wo ㅞ = we ㅟ = wi (ü) ㅢ = ıy Kelimeleri Nasıl Yazmalı ve Okumalıyım ? ? Öncelikle sesli bir harfi tek başına kullanamayacağınızı belirteyim. yani bir sessiz harfin yanına veya altına getirebilirsiniz ( 노(no), 무(mu) gibi ) ama başında sessiz bir harf yoksa “ㅇ = ng” harfini getireceksiniz ve bu harfi okumayacaksınız. (우(u),유(yu) gibi ama eğer hecenin sonunda  “ㅇ = ng” harfi varsa “ng” olarak okuyacaksınız. 응= ıng (evet) gibi. )
Yazarken; * 2 Harfli ise ve ikinci harf yatay ise alt alta yazılır. 노무(nomu) = çok     ,     우유(uyu) = süt        ,         그(kı) = o * 2 Harfli ve ikinci harf dikey ise yan yana yazılır. 비(pi) = kan         ,       하다(hada) = yapmak    ,        사(sa) = 4 * 3 Harfli ve ikinci harf yatay ise alt alta yazılır. 물(mul) = su        ,       술(sul) = içki               ,           옷(ot) = kıyafet * 3 Harfli ve ikinci harf dikey ise 1. ve 2. harf yan yana 3. harf alta yazılır. 삼(sam) = 3         ,        팔(pal) = kol          ,             말(mal) = konuşma * 4 harfli ve 2. harf dikey ise 1. ve 2.  yan yana üste, 3. ve 4. yan yana alta yazılır. 많(manh) = fazla           읽(ilg) = okuma * 4 harfli ve 2. harf yatay ise 1. ve 2. alt alta , 3. ve 4. yan yana alta yazılır. 늙(nılg) = yaşlanmak Okurken;
→ → Her zaman bu oklar yönünde okuyoruz. Kaç harften oluştuğunun bir önemi yok. Tabi her hece için geçerli bu tüm kelimenin üstlerini okuyup geçmeyin ^^ Mesela; *많(manh) = fazla  kelimesi.. oklar yönünde önce üsttekiler sonra üstte harf bitince alt başa döndüm alttakiler. *팔(pal) = kol kelimesi … ok yönünde önce üsttekiler sonra üstteki bitince alta geldim alttakiler. *물(mul) = su kelimesi.. gene ok yönünde önce en üstteki sonra bir altındaki sonra en alt.. Bir kelime yazacak olursak; 공부하다 (kongbuhada) = Çalışmak .. Her heceyi ayrı ayrı üstten alta doğru okuyorum yani..